U bent hier

Wil jij je opvang speel-groener en duurzamer?

Kleefkruid* heeft een uitgebreid vormings- en begeleidingsaanbod op basis van jaren ervaring met speelgroen en duurzaamheid in de kinderopvang. In het aanbod van Kleefkruid* vind je ondermeer:

 • Speelgroene inrichting van de buitenruimte
 • Natuurbeleving
 • Op (uit)stap in de natuur
 • Kunst in de natuur
 • Natuurbeleving in de stad
 • Op avontuur met kinderen
 • Duurzame kinderopvang
 • Help, het regent!
 • Cursus ‘Groeien naar een kinderopvang’ voor verantwoordelijken
 • Coachingstrajecten groene en duurzame kinderopvang

Daarnaast is er vanaf 2020 ook een nieuw aanbod

Intervisietraject ‘Groen tot achter je oren’

Een aanbod op maat van begeleiders en verantwoordelijken uit kinderopvanginitiatieven die al een tijd groen en duurzaam werken en deze keuzes verder willen uitdiepen of verankeren in hun organisatie.

In dit vormingstraject

 • Leer je hoe je je eigen enthousiasme kan overdragen naar andere collega’s
 • Leer je hoe keuzes van individuen deel van het systeem van je werking kunnen worden
 • Leer je omgaan met en ombuigen van weerstanden (je weet wel: vuil, gevaarlijk, lastig, klagende ouders,…)
 • Leer je hoe je blijft nieuwe ideeën en mogelijkheden ontdekken
 • Het traject is opgebouwd als een intervisie, je leert er dus van elkaar en door te reflecteren op je eigen werking.

Bovenal werkt Kleefkruid* liefst van al op maat van jouw organisatie!

Interesse? Vragen? Surf naar kleefkruid.be of stuur een mail naar miravanolmen@gmail.com.

 

Ps. Gemeentelijke en stedelijke opvanginitiatieven vinden (een deel van) het aanbod van Kleefkruid* ook terug in het aanbod van het Vormingsfonds van VVSG. Ondermeer het aanbod

 • Natuurbeleving
 • Natuurrijk inrichten van de buitenruimte
 • Coachingstraject groene kinderopvang

Kunnen via dit vormingsfonds gratis geboekt worden. En ook hier werkt Kleefkruid* graag op maat. Inhoud en aanpak van de vorming wordt steeds in overleg bepaald.