U bent hier

Play England

Lezen

Play England is een Engelse organisatie die ijvert voor het recht van kinderen om te spelen. Ze willen er voor zorgen dat alle kinderen en jongeren de vrijheid krijgen om te spelen, dat alle woonwijken ruimte maken om te spelen en dat iedereen er zich van bewust is dat spelen essentieel is in het leven van kinderen en jongeren.

Ze zetten daarvoor campagnes en projecten op, ze geven ondersteuning en vorming. Heel wat materiaal dat hieruit voorvloeit, is – mooi vormgegeven – beschikbaar op hun website (www.playengland.org.uk).

Het gaat bijvoorbeeld om schoolprojecten om kinderen dichter bij de natuur te brengen, aandachtspunten en criteria voor avontuurlijke speelterreinen, natuurspeel-ideeën voor het jeugdwerk, beleidsaanbevelingen voor meer speelruimte op straat, speelkansen voor kinderen na lockdown,…

Je vindt op hun website een schat aan informatie, visie, beleidsaanbevelingen én speelideeën. 

kinderen in boomhut