U bent hier

Magda?! De publicatie!

Doen - Lezen

In 2015 startten we met drie mensen een werkgroep Magda?! - over avontuurlijk spelen in de buitenschoolse opvang- binnen Landelijke Kinderopvang vzw. Die drie, dat waren Nancy Wynants, diensthoofd van de veiligheidverantwoordelijken, An Jacobs als pedagogisch coach en ikzelf, als verantwoordelijke van een buitenschoolse opvang én met al mijn Kleefkruid*-vuur uiteraard. We vonden elkaar in de ‘goesting’ om avontuur en veiligheidsdenken bij elkaar te brengen. We wilden kinderen in hun vrije tijd in de opvang meer kansen op avontuur kunnen bieden. Omdat kinderen zelf zo graag avontuur opzoeken...

De werkgroep Magda?! werd een heel diverse werkgroep: kinderbegeleiders, verantwoordelijken van buitenschoolse opvang, veiligheidsverantwoordelijken, een pedagogisch coach, iemand van Kind en Gezin,…

Deze diversiteit werd onze grootste sterkte! Veel mensen, veel perspectieven en dus als resultaat een goed doordacht geheel, met ruimte voor heel verscheiden kansen op avontuurlijk spel in de buitenschoolse opvang.

Na de werkgroepvergaderingen volgde een – soms moeizaam – schrijfproces. Een Magda?!-brochure over avontuurlijk spelen werd het resultaat en is nu nét van de drukker!

In de brochure besteden we veel aandacht aan de pedagogische visie, een profiel van een avontuurlijke organisatie, wat en hoe van een risico-analyse, belang van risico-competentie voor kinderen en begeleiders, regelgeving, hoe ouders betrekken in de keuze voor avontuurlijk spel, aandacht voor inbreng van kinderen,… Tot slot zijn er ook een aantal avontuurlijke speelfiches opgenomen in de publicatie: hoe maak je vuur in de opvang? Wat zijn tips en trics bij boomklimmen? Hoe installeer je een doordachte bouwhoek?...

We hopen met deze brochure – en met de vormingen die nog volgen –  begeleiders te ondersteunen als ze kinderen avontuurlijke speelkansen bieden in hun buitenschoolse opvang.

De kinderen kunnen er maar deugd van hebben!!