U bent hier

Groene schoolspaatsen: geslaagd!?

Lezen

In Nederland wordt al langer dan in Vlaanderen gewerkt aan groene schoolspeelplaatsen. Waar bij ons nog veel opgestart en uitgeprobeerd moet, kan in Nederland al teruggeblikt worden.

In het onderzoek ‘Groene schooslpeelpleinen: succes- en faalfactoren bij een duurzaam ontwerp van groene schoolspeelpleinen’ wordt nagegaan wat bijdraagt tot een geslaagde vergroening en wat deze vergroening bemoeilijkt. Drie onderzoeksvragen staan centraal:

 1. Wat zijn fijne en wat zijn geen fijne plekken op groene speelplaatsen volgens leerlingen?
 2. Wat zijn succes- en faalfactoren van groene speelplaatsen volgens directeurs en leerkrachten, volgens ontwerpers en volgens hoveniers?
 3. Welke vernieuwingen zijn er nodig in de groensector om de aanleg van groene schoolspeelplaatsen te vergemakkelijken?

Als succesfactoren wordt onder meer aangehaald:

 • De baten zijn groter dan de kosten
 • Vooraf open en eerlijk zijn over de intensiteit van het project, maakt dat scholen het proces beter kunnen inschatten en beter weten wat van hen verwacht zal worden
 • Draagvlak en een gevoel van mede-eigenaar van de schoolspeelplaats creëren
 • Een heel diverse groene buitenruimte aanleggen
 • Integratie van natuur in de lessen
 • Voldoende veiligheid en gekeurde speelelementen
 • Speelerosie goed aanpakken
 • Een goed onderhoudsplan opmaken
 • ...

Als voorstellen voor vernieuwingen in de groensector komen onder meer volgende elementen naar voor:

 • Bomen kweken waarin geklommen kan worden
 • Grassoorten ontwikkelen dat qua slijtage dezelfde kwaliteit hebben als kunstgras
 • Leer toekomstige leerkrachten hoe zij een natuurlijke speelplaats kunnen inzetten in hun lessen

Het onderzoek is heel leerrijk voor wie een proces van vergroening wil opstarten en alvast wil leren uit de goeie en minder goeie stappen die in Nederland al uitgeprobeerd werden.

Interesse in het hele onderzoek? Je vindt het hier.