U bent hier

De duurzame rubriek

Doen - Lezen

Na de wildpluk-rubriek van vorig jaar, start Kleefkruid* dit jaar met een duurzame rubriek.

Duurzaam? Is dat niet vooral duur? En moeten we daar in de kinderopvang ook al mee bezig zijn?

De VN omschreef 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Allemaal dingen die ze willen bereiken tegen 2030 om onze samenleving op economisch, sociaal en ecologisch vlak duurzaam te maken:

schema SDG's
Is dit echt belangrijk voor kinderopvang? Ja, want
  • Kinderopvang is een grote sector, een belangrijk deel van de samenleving. Samen, als je alle beetjes optelt, kunnen we echt wel een verschil maken. De VN, dat zijn wij allemaal een beetje, he…
  • Hoe jonger kinderen, hoe meer ze oppikken van goede voorbeelden, hoe meer ze de dingen die jij doet en benoemt, als ‘normaal’ gaan beschouwen. Voor kinderen is het nu bv. veel evidenter om afval te sorteren (dat hoort er gewoon bij) dan toen ik kind was. Alles mocht toen in één vuilbak en als het kon ook even opgestookt in de tuin…
  • Kinderopvang kan een bron van ideeën zijn voor ouders, als kinderopvang kunnen we ouders stimuleren om het ook zo aan te pakken. Zo vergroten we het effect van onze duurzame stappen.

Is dit wel haalbaar voor kinderopvang? Ja, want

  • Het gaat er niet om jezelf en de anderen steeds weer met de duurzame vinger te wijzen. Het is heel gemakkelijk om zowat iedereen te pakken op niet-duurzame daden en keuzes. Daar gaat het niet om.
  • Het gaat er om dat je begint, dat je stappen zet. Het gaat er zelfs niet om waar je begint
  • Belangrijk is verder ook dat je na de ene stap, naar een volgende gaat. Dat je niet zomaar loslaat als je afval netjes gesorteerd is bijvoorbeeld. Een opvang is maar duurzaam, als hij dat op verschillende terreinen is. Dat moet en dat kan niet overal tegelijk, maar wel stapje voor stapje voor stapje. Zelfs een processie van Echternach kan, want uiteindelijk geraakt ook die vooruit…
  • En dan gaat het om volhouden, vasthouden, en op eigen tempo verder zetten

Kleefkruid* zet je in de volgende artikels van deze ‘duurzame rubriek’ concreet op weg.

Uiteraard is niet elk duurzaam ontwikkelingsdoel van de VN even toepasbaar voor de kinderopvangsector. De ‘duurzame rubriek’ zal de klemtoon leggen op wat wel kan, zinvol is, de moeite loont voor de kinderopvang.

Zette je zelf al stappen? Heb je goeie ideeën? Probeersels die heel goed of net niet goed afliepen?

Mail ze naar miravanolmen@gmail.com. Zo kan je anderen inspireren!